Виховна робота

 
 

ШКІЛЬНА ВИХОВНА ПРОГРАМА

ЧЕРВОНЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ступенів

ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

Місія школи

       Виховання свідомого громадянина України через творче пізнання культурної спадщини рідного краю

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Учителі у своїй виховній роботі будуть вести учнів у світ наукових знань, заохочувати до самодіяльності, допоможуть вирішити питання вибору майбутньої сфери навчання та підготують школярів до активної діяльності у суспільному житті.

 

Учні очікують від школи:

1.     Врахування їхніх проблем.

2.     Розуміння і толерантності вчителів.

3.     Справедливого оцінювання.

4.     Організації гуртків за інтересами і додаткових занять.

5.     Вільного доступу до комп’ютерів і організації різноманітних заходів.

 

Батьки очікують від школи:

1.     Виховання учнів на традиціях рідного краю.

2.     Навчити учнів мислити, бути самостійними ігри пошуку інформації.

3.     Якнайкращої підготовки до майбутнього продовження навчання.

4.     Розвитку індивідуальних здібностей і талантів.

5.     Профілактики від різних видів залежності та проблем, пов’язаних з періодом дозрівання.

 

Вчителі очікують від батьків:

1.     Слідкувати за тим, щоб їхні діти дотримувалися правил і обов’язків внутрішньо шкільного статуту.

2.     Участі у роботі учнівського самоврядування (класного і шкільного).

3.     Допомоги при вирішенні поточних проблем школи.

4.     Нести фінансову відповідальність за матеріальні пошкодження і лікувальні кошти у випадку, коли дитина спричинить шкоду.

5.     Зацікавлення досягненнями та потребами дитини, які проявляються в:

·        участі у різноманітних формах зустрічі, які організовує школа за розробленим календарем шкільного року;

·        допомозі дітям у використанні додаткових занять, які організовує школа;

·        систематичній співпраці з класними керівниками з метою реалізації спільної виховної діяльності.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ

 

І.    Пізнати духовну спадщину рідного краю

 

ІІ.  Формувати почуття патріотизму та альтруїзму

 

ІІІ. Формувати навички здорового способу життя

 

ІV. Формувати морально - етичне та правове виховання