Конспект інтегрованого уроку «У світі загадок» (природознавство,українська мова, літературне читання), 2 клас. Вчитель Вов'янка Леся Ярославівна

Конспект інтегрованого уроку.docx (586984)

Опале листя:користь чи шкода? (міні-проект з природознавства.5 клас) Вчитель географії Цуп Н.С.

Масштаб.Види масштабу (інтегрований урок з географії та математики у 6 класі).Вчитель географії Цуп Н.С.

Природознавство(5 клас).Міні-проект "Бактерії шкідливі та корисні".Вчитель географії Цуп Н.С.

Північна Америка. КВК (урок узагальнення і систематизації знань у 7 класі). Вчитель географії Цуп Н.С.

docs.google.com/presentation/d/18QN0pnLTnk86qgwcXxas4WdB_6Bleu1cKZSUEJjSr0I/edit#slide=id.p13

 

                                                             ІКТ на уроках

української мови та літератури в 5-9 класах

         (конспекти уроків + диск)

                   -        2014   -

  Хахула О. Т.   Уроки української мови та літератури з використанням ІКТ – 2014  р. – 110с.

 Рекомендовано рішенням ради методичного кабінету       відділу освіти Золочівської райдержадміністрації

       (Протокол №____ від _____2014   року)

 Відповідальний за випуск: Хахула О. Т. – учитель  української мови та літератури Червоненької ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                                          

У посібнику вміщено 7 конспектів уроків української мови та літератури з використанням ІКТ, а також диск із додатками

 

Вступ

 

    Використання комп’ютера та Інтернету, уміння знаходити потрібну інформацію, застосовувати її – це потреба нашого часу і суспільства, у якому ми живемо.  
    XXІ століття  зумовлює пошук альтернативних шляхів освіти. Отже, необхідно забезпечити формування знань, умінь та навичок  учнів новими засобами навчання.    

    Одним із таких є навчання з використанням інформаційних технологій (ІТ). Школярам необхідно дати можливість вивчати світ не лише за допомогою підручників, а й за допомогою  ІКТ та мультимедії, адже діти звикли сприймати навколишнє середовище весело, безпосередньо.   Вплив на зорові й слухові рецептори сприяє кращому запам’ятовуванню матеріалу. 

   Мультимедійні технології передбачають взаємодію візуальних  і аудіоефектів під керівництвом програмового забезпечення. Це, звичайно, дає великі можливості школярам для творчості.                 

       У посібнику вміщено 7 конспектів уроків української мови та літератури з використанням ІКТ, а також диск із додатками.

Зміст методичного доробка шукайте у моєму блозі "Філологічна скарбничка"

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=855639979702013425&pli=1#

або на сайті Відділу освіти Золочівської райдержадміністрації (сторінка"На допомогу вчителю")  https://osvita.at.ua/index/ukrajinska_mova_ta_literatura/0-34

 

 

Творчі завдання, вправи та ігри на уроках української мови

-2012-

 

     Хахула О. Т. Творчі завдання, вправи та ігри на уроках

 української мови в 5 – 9 класах. – 2012р. – 51 с.

 

 

    Рецензенти: Паздзірська М. М., методист відділу освіти               

                           Золочівської райдержадміністрації;

                           Хала О. Ф., учитель української мови і                       

                           літератури Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4,                   

                           старший учитель, керівник районного                   

                           методичного об'єднання

 

   Рекомендовано рішенням ради методичного кабінету

відділу освіти Золочівської райдержадміністрації

       (Протокол №____ від _____2012 року)

 

Відповідальний за випуск: Хахула О. Т. – учитель                   

                                             української мови і літератури

                                             Червоненької ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

    У посібнику вміщено різноманітні завдання, вправи, ігри та прийоми, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів.

     Цей матеріал дає  змогу зробити так, щоб дитина з  об′єкта виховання і навчання стала рівноправним учасником навчального процесу; прямувала до вдосконалення, розвиваючи інтелектуальні та творчі здібності;  набувала навичок досліджувати, робити висновки, - таким чином, самоутверджувалася. А це є важливим фактором, який стимулює потяг до навчання.

 

Зміст

 

1.Завдання дослід­ницького характеру із теми «Словосполучення і речен­ня. Текст» (5 - 8  класи)

2. Розвивальні ігри  та творчі завдання із теми « Однорідні члени речення, вставні слова» (5 - 8 класи)

3. Інтелекту­альні ігри  та творчі завдання із теми «Лексикологія. Фразеологія» (5 - 7 класи)

4. Завдання та ігри дослід­ницького й пошукового характеру із теми  «Фонетика. Орфографія. Орфоепія»(5  - 7класи)

5. Інтелекту­альні ігри  та творчі завдання із теми «Частини мови» (6 – 7класи)

6. Завдання творчого характеру із теми «Словотвір»(6клас)

7. Вправи пошукового характеру із теми «Складне речення»

8. Лінгвістичні паузи

9. Сенкан

10. Прийом «Оживлення зображення» (вхід у малюнок); домашні завдання творчого характеру

Вступ

     Розвиток творчого потенціалу дитини трактується сьогодні як основне завдання школи. Для реалізації його потрібно насамперед розглядати учня не як суму зовнішніх впливів, а як цілісну, активну, діяльну істоту. Учень - не об’єкт, а насамперед творець свого власного «Я».

     Сухомлинський писав, що саме від педагога залежить, чим саме ста­не серце дитини — «ніжною квіт­кою чи засушеною корою». Він на­голошував, що робота вчителя — це творчість, а не буденне заштовху­вання знань у дітей.

        Запропоновані мною завдання спрямовані на формування особистості не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, з швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами дальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями.

        Як сказав О. Потебня:  «Знання відносне, тим часом як пошук істини нескінченний». Радість від шукання і пізнання істини називається інтелектуальним почуттям, яке необхідно плекати від самого дитинства. Тоді головним для вчителя стає залучення  учня до процесу пошуку, в процесі якого зароджується здатність дитини мислити творчо, застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, неординарно розв’язувати проблеми, створювати власні «продукти праці». А це є важливим фактором, який стимулює потяг до навчання.

Хахула О. Т. Українська мова. Правопис. Вправи з ключами                  

                              для учнів 10-11 класів. – 2012р. –  с.23.

 

 Рецензенти:   Паздзірська М. М., методист відділу освіти    

                          Золочівської райдержадміністрації;

                          Хала О. Ф., учитель української мови і            

                          літератури Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4,              

                          старший учитель, керівник районного                  

                          методичного об'єднання

  Рекомендовано рішенням ради методичного кабінету відділу освіти Золочівської райдержадміністрації

    (Протокол №_____від _____2012 року)

 

 

Відповідальний за випуск: Хахула О. Т. – учитель                  

                                             української мови і літератури

                                             Червоненької ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

     У посібнику вміщено різноманітні вправи, спрямовані на   

  розвиток творчих здібностей та збагачення інтелектуального

  потенціалу  учнів 10-11 класів, на основі  здійснення

  міжпредметних  зв′язків (українська мова- література).

   

Зміст

Вживання апострофа …………………………………………5-6  

Вживання м'якого знака

Подвоєння букв

Ненаголошені е, и

Спрощення

Чергування приголосних

Правопис складних слів

Відповіді до вправ

 

Вступ

 

  Якщо учень не навчився сам

нічого творити, то і в житті

він завжди буде лише наслідувати,

копіювати…

 

Л. Толстой

     Ідеалом сучасного навчання є особистість

не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, з швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами дальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями. Тому я розробила такі завдання і вправи, які сприятимуть не лише формуванню практичних умінь і навиків, а й продуктивного (творчого) характеру дитини.

    Як сказав О. Потебня:  «Знання відносне, тим часом як пошук істини нескінченний». Радість від шукання і пізнання істини називається інтелектуальним почуттям, яке необхідно плекати від самого дитинства. Тоді головним для вчителя стає

залучення  учня до процесу пошуку, до створення власних «продуктів праці».

   У посібнику вміщено різноманітні вправи із ключами,  спрямовані на розвиток творчих здібностей та збагачення інтелектуального  потенціалу учнів 10-11 класів. Матеріал підібраний за принципом здійснення міжпредметних  зв′язків (українська мова-література).

Зміст методичних доробків шукайте у моєму блозі "Філолгічна скарбничка"

https://blogvilolohhahula.blogspot.com/p/blog-page_3860.html